Thông tin Thư viện nông nghiệp Chi tiết bài viết

Quảng Thọ và Quảng Phú là hai nơi được huyện Quảng Điền chọn là điểm NTM

04/11/2022, 07:28

Trong thời gian qua, để xây dựng xã NTM nâng cao, Quảng Thọ đã lồng ghép, tận dụng các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao tiêu chí NTM. Từ nguồn vốn của Tỉnh, Huyện và của địa phương, xã Quảng Thọ đã ưu tiên đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như: thủy lợi, giao thông nội đồng. Trong phát triển kinh tế, để nâng cao thu nhập cho người dân, Quảng Thọ đã vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, nâng cao hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng diện tích sản xuất rau má theo hướng Vietgap lên 70 ha, sản xuất rau má hữu cơ 1ha, sản xuất lúa liên kết với các công ty…Qua đó tạo điều kiện, cơ hội để người dân tổ chức liên kết sản xuất, bao tiêu và chế biến sản phẩm nhằm nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập.

Cuối năm 2021 vừa qua, từ nguồn kinh phí xây dựng NTM nâng cao và được sự hỗ trợ của cấp trên, Quảng Thọ triển khai thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất cà chua an toàn trong nhà màng trồng cà chua Beef với diện tích 630m2 và trồng cà chua Cherry với diện tích 315m2 tại hộ dân tham gia, sau 4 tháng đưa vào trồng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Quảng Thọ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện dự án là phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Sản phẩm cà chua cho chất lượng tốt và được thị trường đón nhận, giá thành cao hơn so với cà chua thông thường. Có triển vọng để nhân rộng mô hình.

Cùng với chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Quảng Thọ cũng quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa theo hướng hoàn thiện. Diện mạo NTM mới của xã hiện khang trang, sạch đẹp. Thôn NTM kiểu mẫu ở thôn Phước Yên và La Vân Hạ phấn đấu được công nhận thôn NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay. Về phát triển vườn mẫu, xã Quảng Thọ đã được Huyện phê duyệt hỗ trợ 20 vườn mẫu. Mỗi hộ tham gia vườn mẫu được hỗ trợ 5 triệu đồng để triển khai mô hình.

Hiện nay, xã Quảng Thọ có 02 tiêu chí chưa đạt trong xây dựng NTM nâng cao là tiêu chí thu nhập và tiêu chí giao thông. Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nên thu nhập của người dân có giảm hơn, năm 2022, xã Quảng Thọ phấn đấu tiêu chí thu nhập đạt 43,2 triệu đồng/ người/ năm theo đúng bộ tiêu chí xã NTM của UBND tỉnh quy định, về tiêu chí giao thông, hiện còn 2 tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã dài khoản 2km xuống cấp chưa được khắc phục đó là tuyến đường Niêm Phò - Phò Nam B; tuyến đường Tân Xuân Lai - La Vân Hạ, xã đang tranh thủ nguồn lực của cấp trên để đầu tư xây dựng và hoàn thiện trong năm nay, về hệ thống giao thông nội đồng trên địa bàn xã cơ bản đảm bảo.

Xây dựng NTM nâng cao gắn với xã thông minh là một mục tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh, Huyện, xã Quảng Thọ đã nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT cấp xã, phòng điều hành xã thông minh đã được trang bị máy móc, thiết bị đảm bảo. Toàn xã đã lắp đặt 30 camera giám sát trên địa bàn; đã triển khai các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền số theo tiêu chí “4 không, 1 có”, theo đó UBND xã đã triển khai ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành trên môi trường mạng, hoạt động giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công tập trung với phương châm “Thân thiện - đơn giản - đúng hẹn” được triển khai đồng bộ, hiệu quả; đã đưa vào hoạt động phòng họp trực tuyến cùng với các thiết bị phục vụ họp trực tuyến được trang cấp; Tiến hành thành lập và đưa vào hoạt động Trang Fanpage “Cổng thông tin xã Quảng Thọ” trên mạng xã hội Facebook; đã tiến hành lắp 09 điểm Wifi công cộng trên địa bàn xã. Đồng thời đã đưa vào hoạt động hệ thống quan trắc không khí trên địa bàn; ký kết hợp đồng với ViettelPay mở tài khoản tín dụng cho người dân có nhu cầu. Xây dựng mô hình Hợp tác xã số, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ số và từng bước triển khai một số dịch vụ cho Kinh tế số.

Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, xã Quảng Thọ đang phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao./.

VIDEO
Xây dựng xã thông minh tại Quảng Thọ
Làm giàu nhờ mô hình trồng rau má tại xã Quảng Thọ